Turisztikai információ

Megközelíthető: 87 A község az Alpok magyarországi nyúlványaitól észak-keletre, a Surányi-patak két partján fekszik. A Szombathelytől 8 km-re fekvő település első okleveles említése Surán néven 1286-ból származik. A község az 1907. évi törzskönyvezés során kapta hivatalosan a Vassurány nevet. Alsó- és Felsősurány már a honfoglalás előtt lakott hely volt, amit területén feltárt római sírok, feliratos kövek, s más az időből származó lehetek is bizonyítanak. A falu középpontjába látható a... tovább tó a Nyugat-Dunántúl egyik legszebb XVIII. századi barokk képülete a Sigray-kastély, amelyet Schilson- vagy Rottermann-Patzenhofer-kastélyként is említenek. Az egyemeletes, U alapríjzú épületet 1723-1727 között Sigray József, aranysarkantyús vitéz építtette. Homlokzatának felújítása óta régi pompájában tündököl. A műemlékkastély egyben a település művelődési központjának szerepét is betölti. A kastély parkja a Dunántúl egyik legszebb tájképi kertje lehetne, szigettel körülhatárolt kis halastó is található benne. A kastéllyal egy időben épült a barokk homlokzatú, felköríves záródású Nepomuki Szent János tiszteletére emelt kápolna, melynekbelső terében a névadó szent szobra látható. A kápolna a Hősök tere bejáratánál, a patakon épített kőhíd mellett, a templommal szemben helyezkedik el. A község Nagyboldogasszonynak szentelt római katolikus tamplomának építése, az addig templomot nélkülöző hívek összefogásával, 1949-ben fejeződött be. A templom falába építve a felu határában fellelt lovas domborműves római sírkő látható. A Hősök terének középpontjában a község világháborúban elesett áldozatainak tiszteletére emelt Hősi emlékmű található. Nem messze tőle az 1711-ben országszerte pusztító pestis Surányban szedett áldozatainak emlékét őzrő Pestis-szobor áll. A XVIII. századi, barokk stílusú fogadalmi kőoszlopon a pestis ellen oltalmazó szentek, Rókus, Sebestyén és Rozália szobrai láthatóak. A település látványosságai közé sorolhatók továbbá az útszéli szobrok és keresztek.

Látnivalók »

Szabadidő »

Vendéglátás »