Alapadatok

Név: Budenz-ház
Típus: Látnivalók / kiállítóhely
Település: Székesfehérvár
Cím: 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 12.

Leírás

Ebben az épületben lakott 1858-60 között Budenz József, a német származású kiváló finnugor kutató, a magyar összehasonlító nyelvészet meg­te­rem­tő­je. Az épü­let jel­leg­ze­tes copf stí­lu­sú hom­lok­za­tát 1781-ben nyer­te. Alap­jai kö­zép­ko­ri­ak, amit a ta­ta­ro­zás so­rán elő­ke­rült XI­II. szá­za­di kút is bi­zo­nyít. Az 1781-es vég­le­ges ki­ala­kí­tás előtt több­ször is ala­kí­tot­ták, át­épí­tet­ték. Szé­kes­fe­hér­vár e szép mű­em­lék­ét a Vá­rosi Ta­nács ál­do­zat­kész­sé­ge ál­lí­tot­ta hely­re ré­gi for­má­já­ban, 1968-69-ben. A ki­ál­lí­tás 1969. má­jus 19-én nyílt meg.

Részletes információk

Telefon:+3622315583, +3622329505
Fax:+3622311734
Email:titkarsag@szikm.hu
Honlap:szikm.hu/latogatas/budenz-haz
Nyitva tartási időszak:április 1. - október 30.
Nyitva tartás:Szerda - Vasárnap: 10.00 - 18.00
Belépődíj:Belépőjegy: 500 Ft Kedvezményes jegy: 250 Ft
Akadálymentesített:nem
Fizetési lehetőség:Ősfehérvár Kártya
Szolgáltatások:mosdó/WC
Jelleg:művészeti

Elhelyezkedés

Vélemények, értékelések

További látnivalók a közelben

Várostörténeti Múzeum

helytörténeti gyűjtemény
Megyeház utca 17.

Hetedhét Játékmúzeum

kiállítóhely, szakgyűjtemény
Oskola utca 2-4.

Új Magyar Képtár

szakgyűjtemény
Megyeház utca 17.

Nemzeti Emlékhely

nemzeti történeti park
Koronázó tér
Oskola utca 10.

Fekete Sas Patikamúzeum

kiállítóhely
Fő utca 6.

Csók István Képtár

kiállítóhely
Bartók Béla tér 1.

Tejipari Emléktár

szakmúzeum
Rác utca 19.