Alapadatok

Név: Református templom
Típus: Látnivalók / templom
Település: Nyíregyháza
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.

Leírás

1347-től kezdve találunk a templomra vonatkozó utalásokat. Ez akkor az ecsedi Báthory család tulajdona mintegy háromszáz éven keresztül. 1699-ből a templom állapotáról találunk feljegyzést. 1764-ben helyreállítják majd 1794-ben renoválják. 1802-ben egy repedt harangból öntettek új harangot. Két év múlva építettek hozzá egy fatornyot a templom keleti végénél. 1820-ban kimeszelték, egy évvel előtte pedig a tetőt fedték be zsindellyel. 1824-ben új padokat készítettek bele. 1872-ben döntötte el az egyházközség az új templom építését, az alapkövét áldozócsütörtök napján 1873-ban helyezték el. 1873 tavaszán lebontották a régi templomot és az új templom alapkövébe tett emlékiratban ezt írták: „Ó templomunkat – anyagát felhasználandó – szétbontattuk. Feküdt e templom az úgynevezett „Egyház utcza” nyugati házsorában. Alaprajza az egyház régi jegyzőkönyvében megtekinthető. Építési idejét meghatározni nem lehetett, mert noha szétbontása folytonos felügyelet alatt történt, semmi emlék, vagy írott okmány nem került elő. Az építési styl kezdetleges, a nyugati rész később építettnek mutatkozott, a kelet felől eső bolthajtásos rész, melyen egy dél felől alásüllyedt kő ajtóféllel körített, befalazott ajtó találtatott, s a falon kívül is melléképületnek helye mutatkozott, arra enged következtetni, hogy ez volt valamikor az oltárhelyiség. A sokszázados vakolat szétbontása után a boltozat körívén arabesk festmény találtatott, mely a X.-XI. század építészetében volt divatos. Minden valószínűséggel állítható tehát, hogy az ótemplomnak ez a része 800-900 éves lehetett.” Az új, illetve mai templom tervét Mehlhouse János készítette, kivitelezését Szabó Márton és Styevanyik István építők vállalták. A régi templom lebontásától kezdve az evangélikus testvéregyház bocsátotta a gyülekezet rendelkezésére a maguk templomát. Mivel az új templom építése jó ütemben haladt, hajóját még az építés megkezdésének évében, tehát 1873-ban tető alá hozták, 1874. január 1-én már abban tartották meg az istentiszteletet. Igaz, hogy a templomépítés csak 1882-re fejeződött be, mikor is a toronygombot szeptember 24-én helyezték fel rá. A felszentelése 1883. július 3-án történt meg. (Lukács Ödön) A keleti-nyugati fekvésű, eklektikus stílusú templomnak keleti homlokzati tornya 38 méter magas. A 12x25 méteres belső térben az U alakban hosszított keleti karzattal együtt 800 ülőhelye van. Orgonáját Kerékgyártó István építette. 1938-ban Árokháti Béla tervei alapján Rieger Ottó kétmanuálosra bővítette. 350 kg-os harangját Egry Ferenc öntötte 1928-ban. A 150 kg-os harangot 1802-ben öntötte helyben egy vándormester.

Részletes információk

Telefon:+3642507048
Fax:+3642507048
Email: nyiregyhaza-varos@reformatus.hu
Honlap:www.refnyiregyhaza.hu
Nyitva tartási időszak:január 1. - december 31.
Nyitva tartás:01/01-12/31
Látogatható:előzetes bejelentkezéssel
Belépődíj:nincs
Akadálymentesített:igen
Szolgáltatások:mosdó/WC
Felekezet:református
Építészeti stílus:eklektikus

Elhelyezkedés

Vélemények, értékelések

További látnivalók a közelben

Bethlen G. u. 7.
Kossuth tér 4.
Luther tér 1.
Mártírok tere 6.
Rózsa u. 7.
Tokaji u. 38.
Hunyadi János u. 2.
Rákóczi u. 40.