Makádi Református Templom

Alapadatok

Név: Makádi Református Templom
Típus: Látnivalók / egyházi gyűjtemény
Település: Makád
Cím: 2322 Makád, Kossuth Lajos utca 49.

Leírás

A Csepel-sziget déli részén a sziget utolsó települése Makád. Budapesttől 50 km-re, Ráckevétől 10 km-re délre található. Nyugaton a Nagy-Duna, keleten a Ráckevei-Duna-ág övezi. Makád földrajzi fekvése sok tekintetben meghatározta történetének alakulását. A sziget zártsága, megnehezítette az emberek mozgását, történelmi vonulatok befolyásoló hatását. A hagyomány szerint, Makád község alapítása egyidős a honfoglalással. Makád nevű lovász, Árpád fejedelem főlovászának Csepelnek volt hű embere, lovásza. Őt a szigeten élő fejedelmi ménesek déli irányból való védelmére, őrzésére telepítette le Csepel, a község helyére. Makád első okleveles említése 1430-ból való. A XVI. században a Csepel-sziget egyik legjelentősebb községe a sziget déli részén. Makád község az államalapítástól kezdve – az egyház megszervezésének idején – a veszprémi püspökség szentendrei esperességének fennhatósága alatt állt. A három község: Makád, Gyála és Simonfa együtt épített templomot, amely árpádkori lehetett és a mai makádi templom helyén állt. Régi temploma azt bizonyította, hogy a reformáció előtt a közösség vallása görög keleti volt. A templom ugyanis nyugat-keleti irányba nézett, keleti oldalon volt a tornya. Az új templom építésekor a régi falát lebontották és ekkor a mész alatt görögkeleti eredetre mutató falfestmények tűntek elő. Sajnos ezek a festmények az építéskor megsemmisültek. A XVIII. század során többször javítgatták a középkori eredetű ótemplomot, majd 1803-1806-ig újat építettek a régi helyére az ótemplom anyagának felhasználásával. A templom jellege: Homlokzati tornyos, egyhajós, félköríves záródású, egyszerű, copf stílusú épület. A torony az épülethez viszonyítva karcsú, háromemeletes, sisakja törtvonalú. A főhomlokzat két oldalán az oromfalak meredeken emelkednek. Csúcsukat váza helyett, egyszerű, vékony tagozat díszíti. Az ajtók és az ablakok egyszerűek. A templom félköríves végződése a hajófalak vonalába esik, és nem ugrik be szentélyszerűen. A végződésnél öt vaskos támpillér áll. A tengelyben levő támpillér ablakot takar. A templom faragott kőből és téglából épült úgy, hogy a kősorokat meglehetős szabályossággal téglasorok váltják. Makád és környéke református vallásra térésének meghatározó egyénisége: Szegedi Kis István tudós-prédikátor, aki wittenbergi tanulmányai alatt Luther és Melanchton tanítványa volt. Szegedi halála előtt néhány évvel – 1570. táján valósította meg Ráckevén és környékén a reformáció helvét (református) irányát. Mint püspök, megteremtette a Dunamelléki Református Egyházkerületet: hat egyházmegyével és közel száz egyházzal. Első adat a Makádi Református Egyházközség történelméből Monostori János prédikátor nevéhez fűződik. Az ő neve kezdi a makádi prédikátorok névsorát, majd 1621-től pontos feljegyzés ismert a lelkipásztorokról. 1621-ből még egy nagyszerű emlékünk van: úrvacsorai pohár, mely aranyozott ezüstből készült, vésett technikával díszített. 1827-ben egy 443 fontos harangot öntet a református egyház Makádon, és a harangoknak új lábakat állít. 1892-ben órát vettek a toronyba. 1886-ban orgonát készíttettek a templomba, melyet székesfehérvári mester készített. Az első világháború idején az orgona homlok sípsorozata megrongálódott, 1922-ben javították meg. A második világháború idején a hangszer tönkrement. Ma a hangszer díszes doboza emlékeztet a hajdani fújtatós elődre.

Részletes információk

Telefon:+3624481052
Fax:+3624481052
Email:makadirefegyhaz@invitel.hu
Nyitva tartási időszak:január 1. - december 31.
Látogatható:előzetes bejelentkezéssel
Belépődíj:nincs
Szakvezetés:A Makádi Református Egyház Presbitériuma és minden kedves testvére prioritásnak tekinti a múlt tiszteletét, figyelembe vételét. Isten iránti hálaadással emlékezünk gyülekezetünkben szolgáló lelkipásztorokra, tanító-rektorokra, akik éveket, évtizedeket töltöttek el gyülekezetünk közösségében, szolgálatukkal segítve az evangélium terjesztését, az ifjúság nevelését, a magyar reformátusság megtartását. A XIX sz.-tól fényképek őrzik lelkipásztoraink, presbitériumaink, rektoraink emlékét és személyét; melyet a 2007.évben létrehozott templom – múzeum kiállítóterében helyeztünk el.
Akadálymentesített:nem
Szolgáltatások:mosdó/WC
Jelleg:néprajzi, történeti

Elhelyezkedés

Vélemények, értékelések

További látnivalók a közelben

Faluház

helytörténeti gyűjtemény, kiállítóhely
Makádi út 59.

André Kertész Emlékmúzeum

emlékmúzeum, szakmúzeum
Makádi út 40.

Petőfi Sándor Emlékmúzeum

emlékmúzeum, helytörténeti gyűjtemény
Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

Keve Galéria

kiállítóhely
Kossuth Lajos utca 49.
Kossuth Lajos utca 26.

Iváncsai Helytörténeti Gyűjtemény

emlékmúzeum, helytörténeti gyűjtemény, kiállítóhely, szakgyűjtemény, történeti múzeum
Fő utca 3.

Életfa Műterem - Galéria

kiállítóhely
Kossuth Lajos utca 114.

Angyalos Ház

helytörténeti gyűjtemény
Szent Imre utca 42.

Dunaújvárosi Szoborpark

kiállítóhely, szabadtéri múzeum, szakgyűjtemény
Duna part Felső sétány

Móder Zenélő Szoborpark

kiállítóhely, muzeális emlékhely, szabadtéri múzeum, szakmúzeum
Kultúr köz 3.