Turisztikai információ

Kedvező fekvésének köszönhetően a város területe az újkőkortól kezdődően folyamatosan lakott volt. A régi rómaiak is jól érezték itt magukat, ezt a város határában – Fenékpusztán – épített hatalmas erőd megtekinthető romjai is igazolják. A város neve a latin „castellum”- ra (végvár) vezethető vissza. Egyik legismertebb épülete a Fő téri plébániatemplom - a hozzá tartozó rendházzal -, ahol az ország legnagyobb felületű gótikus falfestményei láthatók. Keszthely történelme szinte elválaszthatatlan... tovább a Festetics névtől. A Festetics család meghatározó volt a város életében a XVIII-XIX. században – gazdaságilag és kulturális téren egyaránt. A család leghíresebb tagja Festetics György volt, elkötelezett támogatója a művészeteknek. Életre hívta a Helikoni ünnepségeket, amelyet 1817-től kétévente rendeztek meg és a Dunántúl legnevesebb költőit, íróit látták vendégül. A pezsgő kulturális élet nyomán nevezték Keszthelyt „kis magyar Weimarnak”. György 1776-ban megalapította Európa első Agrárfőiskoláját, a Georgikont. 1797-ben készült el a Balaton máig legnagyobb vitorlás hajója, a Phoenix gálya. A ‘“Balaton Fővárosa” büszke címet viseli Keszthely, ahol szerencsésen egymásra talált a történelem, a kultúra és Nyárország varázsa. Keszthelynek hangulata van, ahol a látogatóra lépten-nyomon ráköszön a mindenhol jelenlevő múlt. A Festetics Kastély, a park melletti villasor és a parti sétányon álló két, százéves szálloda és a Balaton egyetlen épségben megmaradt és korhűen felújított szigetfürdője emlékeztet a régi időkre.
Ajánlott sétaútvonalak: A mai Keszthely egy csaknem ezeréves fejlődés eredménye. Ha útjait tekintjük még régebbi múltra tekinthet vissza. Mint láttuk, az észak-déli tengely, a Sopron, a Kossuth Lajos, a Festetics és a Fenéki út nyomvonalát már az őskorban is használták. Római kori kőszállító út vezetett a Bem utcán, a vásártéren és a Zsidi úton át. A kelet-nyugati tengely, a Georgikon és a Tapolcai út még a VII-VIII. században létesült. A város központja a Fő tér. Itt található a Városháza, benne a Polgármesteri Hivatal, amely 1769-ben épült megyei szállásháznak, majd copf stílusban átépítették. A Városháza mellett épül újjá, és nyílik meg 2002. tavaszán a Keszhely befogadó Színház és Többcélú Művelődési és Konferencia központ. A felújított intézmény szerves egységet alkot a tér többi épületével, környezetével. Belső kialakítása lehetővé teszi, hogy megfeleljen a sokrétű tevékenységeknek. A teret a gimnázium épülettömbje és a plébániatemplom uralja, az 1880-as években homlokzata elé épített neogót toronnyal. Déli részén a 1996-ban építették át OTP Bank székházzá a korábbi éttermet. Az L alakú tér keleti végén az elbontott földszintes házak helyén a közelmúltban épült a többszintes Átrium üzletház és a Kereskedelmi Bank fiókja. Előtte magasodik az 1770-ben felállított Szentháromság szobor. A Fő térről nyílik a Kossuth utca északi szakasza, amely ma sétálóutca, számos bolttal, vendéglátóhellyel. A 28. szám a régi városháza, amelyet 1887-ben építettek át. Ma a Goldmark Károly Művelődési Központnak ad otthont. Itt található a TOURINFORM is. A 22. szám a Pethő- vagy Goldmark-ház. Itt született 1830-ban a híres zeneszerző. Az árkádos barokk épület udvarán található a Zsinagóga, amelynek helyén már 1769-ben állt egy zsidó imaház. Az utca meghatározó épületei a múlt század második felében épültek romantikus, majd eklektikus ízlésben. A 2. szám még a XVIII. század végén készült copf stílusban, az 1. és a 30. számú házak viszont klasszicista jellegűek. A Sétáló utca végén valaha kőhíd állott, ezt díszítették a ma a karmelita rendház temploma előtt látható Szt. János- és Szt. Flórián-szobrok. A Kastély utcában valaha az uradalom alkalmazottai laktak. Déli végén kétoldalt az Amazon Szálló és az ugyancsak emeletes, romantikus gyógyszertár épület található. Az utcácska hangulatát a földszintes házak adják meg, több őrzi még az eredeti paraszt-barokk homlokzatot. Ebbe a miliőbe jól illeszkedik az 5. szám udvarán a közelmúltban kialakított hangulatos Párizsi udvar. A Kastély utca a kastély főbejáratához vezet, valaha egyenesen ment tovább a Sopron utcáig. Az 1880-as években a kastély átépítése során bővítették ebbe az irányba a parkot, amely H. E. Milner tervei alapján franciakertből és angolparkból állt. Az eredetileg 42 hektáros terület mára 7,2 hektárra csökkent, benne számos értékes faritkaság található. A kastély mai formájában 101 helyiséget tartalmazott, V. Rumpelmayer tervei alapján készült. A középrész, a mai múzeumbejárat még Festetics Pál építkezésének maradványa, a déli szárnyban a kastély legértékesebb terme, a könyvtárterem pedig 1799 és 1801 között készült Festetics György kívánsága szerint. A terem berendezése is eredeti. Könyvállománya több mint 86.000 kötet. A Helikon Kastélymúzeum sok érdekes látnivalóval várja a látogatókat. A könyvtártermen kívül még 16 helyiséget rendeztek be stílbútorokkal. Az egykori ebédlő hangversenyeknek ad otthont, a hozzá vezető folyosón a Nemzeti Múzeum legszebb díszfegyverei láthatók. Külön kiállítás keretében tekinthető meg a Windischgraetz trófeagyűjtemény. A Sétáló utcából nyíló kis mellékutcákban is élénk üzleti élet folyik, itt is találhatók műemlék jellegű épületek, mint a Pethő u. 1., amely 1830 körül épült klasszicista stílusban. Most a Budapest Bank fiókja. A Városház u. kiöblösödése a Keszthely holland testvárosáról elnevezett Delden tér. A Sétáló utca végén indul nyugati irányba a Georgikon utca. A 20. szám alatti copf stílusú emeletes épületet 1807-ben kezdték építeni, elkészülte után a Georgikonnak adott otthont. Innen indul a vadgesztenyefákkal övezett Bercsényi út, ahonnan a Georgikon egykori tangazdasági majorjából kialakított Georgikon Majormúzeum nyílik. A magyar agrárfelsőoktatás történetén kívül gabonatermesztési, szőlészeti-borászati, továbbá kocsikiállítás látható, bognár- és kovácsműhellyel. A Fő tér északkeleti végét és a Rákóczi teret köti össze a Bem utca, amit korábban Hajdu utcának neveztek, a törökkorban itt élő katonákról. Innen nyílik a piac, amely szerdánként, heti piackor a város leglátogatottabb helye. A Rákóczi tér egybenyitott a Vásártérrel ahol a város hangulatától idegen lakótelep és áruház található. Emelkedőnek indul a kelet felé vezető Tapolcai út. A dombgerincen északra a sarutlan karmeliták e században készült neoromán rendháza és temploma áll, délre a Városi Kórház két új épülete tör a magasba. A Rákóczi térről indul dél felé a Rákóczi út, amelyen sok kis üzlet található, de innen nyílik a Fórum üzletház is. A Fő térről déli irányba vezet a Kossuth utca alsó szakasza. Ezen a részen van a Főposta és a Balatoni Múzeum épülete, amelyben a Balaton környékének történetével, növény- és állatvilágával ismerkedhetnek meg a látogatók. Körfolyosón tekinthetők meg a környék római és középkori kőemlékei. Egy helyiségben pedig Halápy János festményei láthatók. A múzeum mellett visz le az út a vasútállomásra és a buszpályaudvarra. A Balatoni Múzeum mellett torkollik be a Kossuth utcába a Deák Ferenc utca, ami a Georgikon utcából nyílik, korábban Hosszú utcának nevezték. A Fő tér magasságában itt található az Agrártudományi Egyetem főépülete, vele szemben a Rendőrkapitányság. A Kossuth utca a Szt.-Miklós temetőnél ér véget, amely a XVIII. századtól szolgált a keszthelyiek örök nyughelyéül. Ma már csak korlátozottan temetnek ide, középső része, ahol a legtöbb régi síremlék található, műemléki védelem alatt áll. A Fő tér keleti végéről vezet a Balaton partra az Erzsébet királyné útja. Alsó szakasza északkeletről határolja a Helikon parkot, a város legnagyobb zöldfelületét. Hatalmas fái alatt, sétányain kellemes séták tehetők. Közepén található a Helikon Emlékmű, amit 1921-ben emeltek. A környékén több jeles, Keszthelyhez kötődő személyiség szobra látható. Az Erzsébet királyné útjának vonalában, átkelve a vasúton juthatunk ki a Balaton partra (személygépkocsival csak a Vásártérről induló Lovassy úton át érhető el a part), a hajókikötőhöz és a Városi Strandra. A parti sétány vezet el a Helikon-szállóhoz, amely mögött a közeljövőben kezdődik el a legendás Phoenix gálya újjáépítése, újabb látványossággal gazdagítva a várost. A sétány északi végén a Via Hotel található. A Csík Ferenc sétányon juthatunk el a Városi Sporttelepre, tovább haladva a II. osztályú campinghez, majd a patinás múltú Halászcsárdához, a Helikon-strandhoz, végül az I. osztályú campinghez. Ezzel rövid városi sétánk véget ért, amelynek során Keszthely múltjának legfontosabb eseményeivel, legjelentősebb látnivalóival és intézményeivel kívántuk az olvasót megismertetni.

Látnivalók »

Szobrok, emlékművek (5)

Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon

emlékhely, történelmi emlékhely
Kastély utca 1.
Fenékpuszta
Szendrey telep

Múzeumok (21)

Balatoni Borok Háza

szakgyűjtemény, szakmúzeum
Kastély utca 1.

Balatoni Múzeum

kiállítóhely, szakgyűjtemény, szakmúzeum, tájmúzeum, történeti múzeum
Múzeum utca 2.

Cadillac Múzeum

emlékmúzeum, kiállítóhely, szakgyűjtemény
Kossuth u. 77.

Csigaparlament

kiállítóhely
Kossuth L. u. 11.

Festetics-kastély - Helikon Kastélymúzeum

helytörténeti gyűjtemény, kiállítóhely, történeti múzeum
Kastély utca 1.

Hintómúzeum

kiállítóhely, történeti múzeum
Kastély u. 1.

Kályhák Háza

kiállítóhely, szakgyűjtemény
Kastély u. 3.

Keszthelyi Pantheon

kiállítóhely
Kossuth Lajos utca 28.

Természet (2)

Festetics Imre Állatpark

állatkert, vadaspark, kirándulóhely, látogató- és oktató központ
Csapás út

Madárgyűrűző Állomás

kirándulóhely, tájvédelmi körzet
Fenékpuszta

Templomok (2)

Karmelita Bazilika

bazilika, minor
Tapolcai út

Szabadidő »

Szabadidő (1)

Balaton-part 5.

Vendéglátás »

Vendéglátás (27)

Bacchus Étterem

étterem, vendéglő
Erzsébet Királyné utca 18.

Bezerics Borház

pincészet, borpince
Tomaji sor 40.

Café Azzurro

kávéház, kávézó
Lovassy utca 20.

Café Róma

étterem, vendéglő, pizzéria, pub
Kossuth utca 81.

Donatello Pizzéria

étterem, vendéglő, pizzéria
Balatoni utca 1/a.

Giuseppe Pizzéria

pizzéria
Rákóczi utca 22.

Green Magic Snack Bár

kávéház, kávézó, reggeliző hely, salátabár, szendvicsbár
Kossuth Lajos utca 18.

Halászcsárda

csárda
Csárda utca 9.

Holsten Étterem

étterem, vendéglő, söröző
Kossuth Lajos utca 17.

Hotel Helikon

bár, drinkbár, étterem, vendéglő, reggeliző hely, söröző
Balaton-part 5.

Közeli városok: