Turisztikai információ

Megközelíthető: M1, 10, 14, 19, 81, 82, 83 A közel 130 000 lakosú megyei jogú város észak felől Szlovákiát, nyugatról Ausztriát, délről a Balatont, Keletről pedig Budapestet köti a Kisalföld szívéhez. Központi fekvése már a római korban stratégiai szerepet biztosított a város számára. Ezáltal a város fokozatosan a nyugati irányú kereskedelem központjává vált. Magyarország műemlékekben egyik leggazdagabb városa. A történelmi korokat idéző barokk épületek, templomok, paloták, múzeumok, jellegzetes... tovább latont, Keletről pedig Budapestet köti a Kisalföld szívéhez. Központi fekvése már a római korban stratégiai szerepet biztosított a város számára. Ezáltal a város fokozatosan a nyugati irányú kereskedelem központjává vált. Magyarország műemlékekben egyik leggazdagabb városa. A történelmi korokat idéző barokk épületek, templomok, paloták, múzeumok, jellegzetes sarokerkélyek és szűk közök belvárosi sétára invitálják a látogatót. A barangoláshoz csábító hátteret nyújtanak az ódon utcákon meghúzódó kávéházak. Győr Magyarország egyik legnagyobb fesztiválvárosa.
Ajánlott sétaútvonalak:
I. Belvárosi séta
1. Találkozó a Tourinform Irodánál
2. Városháza: a Szent István út meghatározó épülete a XIX. század fordulóján emelt neobarokk Városháza, mely Győr egyik legismertebb épülete, a város szimbóluma.
3. Baross Gábor út: nevét a reformkor „vasminiszteréről”, Győr országgyűlési képviselőjéről kapta. Baross Gábor portréja a Baross út 33. szám alatti házon látható Fehérvári kapu: a Baross Gábor út 18. sz. alatti épület falán egy márványtábla emlékeztet a Fehérvári-kapura, mely fölé 1792-94 között építették azt a tűztornyot, ami egy évszázadon keresztül a város egyik legjellegzetesebb épületének számított. Közlekedési okokra és a torony lépcsőházának életveszélyes állagára hivatkozva az épületet 1894-ben lebontották.
4. Virágpiac, Karmelita rendház (az Arany János úton keresztül): A Karmelita templom és a hozzá kapcsolódó rendház 1721 és 1725 között Wittwer Márton Athanázius karmelita szerzetes tervei alapján épült. A rendház ma szállodaként üzemel.
5. Bécsi kapu tér: a város leghangulatosabb tere a Bécsi kapu tér, legszebb háza az Ott családé volt. A téren található a város egyik legöregebb háza, az Altabak-ház. Karmelita templom: a templom alapkövét 1721-ben helyezték el és 1725-ben szentelték fel. Tervező építésze a karmelita Athanasius testvér volt. A főoltár képe Szent István királyt és Szent Imre herceget ábrázolja, amint hódolnak a Szent Szűz előtt. A templom melletti kis fülkében áll a barokk Hab Mária-szobor. Kisfaludy Károly szobra: a tér közepén áll feketegránit-talapzaton Mátrai Lajos bronzba öntött munkája, Kisfaludy Károly szobra. Vár: A Püspökvár XIII. századi eredetű, a XIV-XV. században kiépített együttese a város legrégibb épülete. Erődrendszere (kastélybástya, Sforza-bástya, Fehérvári kapu) a XVI-XVII. században épült. A Sforza-bástya előtti téren állva a méretekből következtethetünk Győr stratégiai fontosságára, a formájából pedig arra, hogy korának legmodernebb vára volt. A sétálóknak oly kedves ágyúk azonban csak hangulatukban és nem időrendileg illenek a bástyákhoz.
6. Káptalandomb: Győr legtöbb élményt nyújtó városrésze, itt található a város két legősibb és egyben legjelentősebb műemléke, a Püspökvár és a Bazilika. Bazilika: A székesegyház alapítása Szent István király nevéhez kötődik. Első formájában román stílusban épült a 11. században, ebből a korból csak a templom apszisa (hátsó része) maradt fenn napjainkig. A tatárjárást követően gótikus stílusban épült újjá. A török betörés után a templom nagyon megrongálódott, egyik tornya ledőlt, a másikat 1580-ban villám pusztította el. A teljesen tönkrement székesegyházat kora barokk stílusban építették Jelenlegi copf stílusú tornya az 1680-as években készült. A templombelső végleges kialakítását Hefele Menyhért tervei alapján fejezték be az 1780-as években. Ekkor készültek a falakon és a mennyezeten ma is látható gyönyörű freskók. A székesegyházat II. János Pál pápa 1996-ban emelte bazilika rangra. Az északi mellékhajó legfőbb látnivalója az 1655-ben Írországból hozott Vérrel Könnyező Szűz Mária kép, mely 1697. március 17-én, Patrik ünnepén vérrel verejtékezett. Héderváry-kápolna: a 15. században a székesegyház jobb oldali részéhez Héderváry János kápolnát építtetett, itt őrzik ma a középkori magyar ötvösművészet remekét, a Szent László-hermát. Ugyancsak a kápolnában látható a vértanú püspök, Apor Vilmos márványkoporsója. Püspökvár: a Káptalandomb egyik maghatározó épületegyüttese a Püspöki Palota, vagy más néven a Püspökvár, az ezeréves győri püspökség székhelye, melynek ékessége a XIII. századból származó lakótorony és a 15. századi Dóczy-kápolnaGyőri Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Kőtár (régi Papnevelde) .: a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár az ország egyik legjelentősebb egyházi múzeumi intézménye. A kincstár állományában a gótikus kortól a 19. századig találhatók kelyhek, monstranciák, liturgikus eszközök, festmények és szobrok. A könyvtár közel 80 000 kötetes állományában kódexeket, ősnyomtatványokat, régi magyar könyveket és kéziratokat őriznek. Az állandó kiállítások mellett a kincstár időszaki tárlatoknak is helyet ad. A Püspökvár kazamatájában és a Sforza-bástyában római kori, közép- és újkori kőemlékek kiállítása, valamint Horváth József téglagyűjteménye látható. Apor-kiállítás: 2004 júniusában a Püspökvárban állandó kiállítás nyílt Apor Vilmos püspökről, akit a vár alatti pincehelyiségben lőttek le orosz katonák 1945-ben. A kiállítás vértanúságának állít emléket: bemutatja életét, tevékenységét, megidézi áldozatát és vértanúhalálát. A püspök naplórészletei mellett tárgyi emlékek, dokumentumok, zene, fényhatások és különböző audiovizuális eszközök segítségével elevenítik fel Apor püspök vértanúságig menő életáldozatát. Borsos Miklós Múzeum: az egykori püspöki udvarbíró ház 1979 óta ad otthont a modern magyar szobrászat nagy mestere, Borsos Miklós életmű kiállításának.
7. Gutenberg tér: a Gutenberg téren áll a győri barokk egyik legszebb műemléke, a Frigyláda szobor, melyet III. Károly király emeltetett 1731-ben.
8. Dunakapu tér: a nagy tér Győr forgalmas piacának ad helyet. Közepén a kerek ivókút széljelzője, a vaskakas a város török legendáját őrzi. Schwarzenberg-Pálffy-szobor: a tér északi oldalán található szobor azt a két katonát - Schwarzenberg Adolfot és Pálffy Miklóst - ábrázolja, akik azt a rohamot vezették, amellyel sikerült visszafoglalni a várat a töröktől.
9. Jedlik Ányos utca: Kreszta-ház: a 17. századi műemlék épületben látható Kovács Margit, győri születésű kerámiaművész (1902-1977) életmű-kiállítása. Aranyhajó-cégér: a Dr. Kovács Pál utca sarkán álló romantikus épületben működik az Aranyhajó-gyógyszertár. Falán tengeri vitorláshajót ábrázoló cégér látható, Schima Bandi győri iparművész alkotása. 10. Széchenyi tér: az egykori Piactér évszázadok óta a város életének fontos színhelye. Mária-oszlop: a tér közepén álló emlékművet Kollonich Lipót győri püspök emeltette 1686-ban, Buda töröktől való visszafoglalása emlékére. Bencés épületegyüttes: a város híres temploma, a Loyolai Szent Ignác bencés templom –a bencés rendház és gimnázium közé ékelődve - 1634 és 1641 között épült. A tér déli oldalán álló bencés kolostor Győr első kétemeletes épülete, ennek részeként ma is eredeti funkciójában működik a korai barokkos díszítésű patikamúzeum. Lloyd: a teret keletről a Lloyd eredetileg barokk, később klasszicista stílusban átalakított, majd a XX. században modernizált épülete határolja. Xantus János Múzeum: a múzeumnak Győr egyik legszebb barokk palotája ad otthont. Állandó kiállítás mutatja be Győr és környékének történetét az őskortól az 1950-es évekig. Emellett külön szobában kapott helyet a Petz család hagyatéka, (orvostörténeti, képző-és iparművészeti kiállítás) valamint az Abád-Hauser család magángyűjteménye. A múzeumépület folyosóján ugyancsak állandó kiállításként tekinthetik meg a látogatók a Magyar Posta Bélyegmúzeumának gyűjteményét. Vastuskós ház: nevét a sarokerkélynél látható szögekkel kivert fatörzsről nyerte, mely a XIX. században egy fűszerkereskedés cégére volt. A 17. században épült Vastuskós-ház ad otthont Patkó Imre (1922-1983) újságíró, művészettörténész gazdag gyűjteményének, mely képzőművészeti – benne Kassák Lajos, Bálint Endre, Vasarely és Kondor Béla stb. alkotásai – és kelet-ázsiai, afrikai és óceániai ipaművészeti tárgyakat ölel fel. Esterházy-palota: a Széchenyi tér sarkán áll az Esterházy-palota barokk épülete, mely a Városi Művészeti Múzeum központi épülete.
11. Czuczor Gergely utca: Győri Nemzeti Színház: az 1978-ban átadott színház a győri városkép meghatározó épülete, sísáncszerű teteje sok helyről látszik. Déli és északi homlokzatát Victor Vasarely op-art alkotásai díszítik.
12. A Bajcsy-Zsilinszky és a Baross úton vissza a Tourinform Irodához.

II. Múzeumlátogatás:

Xántus János Múzeum - Győri Egyházmegyei Kincstár és Kőtár - Borsos Miklós Állandó Kiállítás - Kovács Margit Állandó Kiállítás - Radnai Gyűjtemény – Esterházy-palota - Állandó Babakiállítás

III. Séta a Xántus János Állatkertben:

az 1967-ben megnyitott állatkert jelentős megújuláson ment keresztül az elmúlt tíz évben. A kert jelenleg 100 állatfaj több mint 500 egyedét nagy kifutóterületeken, az eredeti életterükhöz hasonló körülmények között mutatja be.

IV. Látogatás a Rába Quelle Fürdőben:

A győri Rába Quelle Fürdő a magyarországi élmény-és termálfürdők közül megjelenésben és szolgáltatásaiban is az egyik legkedvezőbb és legvonzóbb lehetőségeket kínálja látogatóinak.

Látnivalók »

Szobrok, emlékművek (18)

A győri vár megmaradt része

emlékhely, történelmi emlékhely, vár, kastély, palota, kúria
Káptalandomb 1.

Bazilika

egyházi épület
Káptalandomb

Bencés épületegyüttes

egyházi épület
Széchenyi tér 8-9.
Apor Vilmos püspök tere 2.

Esterházy-palota - Radnai-gyűjtemény

vár, kastély, palota, kúria
Király utca 17.

Frigyláda szobor

köztéri szobor
Gutenberg tér
Káptalandomb 26.

Győri zsinagóga

egyházi épület
Kossuth Lajos utca 5.

Kálvária

egyházi épület
Kálvária utca
Apáca utca 5.

Múzeumok (18)

Apátúr-ház

helytörténeti gyűjtemény, szakgyűjtemény, történeti múzeum
Széchenyi tér 5.

Apor kiállítás

emlékmúzeum
Káptalandomb 1.

Bazilika Múzeum

egyházi gyűjtemény
Káptalandomb 11.

Esterházy-palota - Radnai-gyűjtemény

kiállítóhely, szakgyűjtemény
Király utca 17.

Győri Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Kőtár

egyházi gyűjtemény, kiállítóhely
Káptalandomb 26.

Káptalanház

egyházi gyűjtemény
Káptalandomb 11.

Kovács Margit Állandó Kiállítás - Kreszta-ház

kiállítóhely, szakgyűjtemény
Apáca utca 1.

Magyar Ispita - Váczy Péter-gyűjtemény

kiállítóhely, szakgyűjtemény
Nefelejcs köz 3.

Múzeumház

kiállítóhely
Bécsi kapu tér 4.

Természet (6)

Fülesbástya

állatkert, vadaspark
Pálffy 4/b

Holt-Rába tanösvény

természeti emlék
Sörfőző rét

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

állami erdőgazdaság
Corvin utca 9.

Püspökerdő

természetvédelmi terület
Pinnyéd
Kálvária utca 1-3.

Xantus János Állatkert

állatkert, vadaspark
Kiskút liget

Templomok (12)

Bazilika

bazilika, minor
Káptalandomb
Petőfi tér 2.
Bálint Mihály utca 54.
Bécsi kapu tér
Széchenyi tér 8.
Nefelejcs köz 3.
Vörösmarty u. 6.
Kossuth Lajos utca 9.
Kálóczy tér
Szent Imre út 35.

Szabadidő »

Szabadidő (24)

Győr-Gyirmóti Tájvédelmi Körzet
Töltésszer utca 18.

Brigantin Sportcentrum

aerobic jellegű tréning, fitness-terem, squash, tenisz, wellness terem
Töltés utca 1.
Pálffy u. 3.

Dallos pilates

aerobic jellegű tréning, fitness-terem
Móricz Zsigmond rakpart 1.

Fitt Lady Stúdió

aerobic jellegű tréning, fitness-terem, wellness terem
Kisfaludy u. 7.
Gyárváros, Kandó Kálmán utca 15/b.
Pátzay Pál utca 12.

Golden Ball Club

fitness-terem, futballpálya, kézilabdapálya, kosárlabdapálya, squash
Szent István út 4.

Győri Műjégpálya

jégkorcsolyapálya
Kiskút liget

Horgászat (2)

Győr-Gyirmóti Tájvédelmi Körzet
Ménfői út 83-85.

Lovaglás (3)

Corvin utca 40.
Gerle u.
holt-Rába-part

Vadászat (2)

Bartók Béla út 1.
Kazinczy utca 1.

Vendéglátás »

Vendéglátás (103)

A Kutya meg a Macska! Kézműves Kávébár

kávéház, kávézó, reggeliző hely
Pálffy utca 3-5.

Achilles Étterem

étterem, vendéglő
Győr-Gyirmóti Tájvédelmi Körzet

Aftersix Cocktail Bar and Café

bár, kávéház, kávézó, koktélbár
Széchenyi tér

Albaca kávézó

kávéház, kávézó
Bajcsy-Zsilinszky utca 57.

AMSTEL Cafe & Restaurant

étterem, vendéglő
Töltésszer utca 18.

Aphrodité Étterem

étterem, vendéglő
Királyszék utca 25.

Aranyhal Étterem

étterem, vendéglő
Ménfői út 83-85.

Arrabona Ételbár

étterem, vendéglő
Arany János utca 16.

Attila étterem

étterem, vendéglő
Nagysándor József út 31.

Babylon Lounge Bar

étterem, vendéglő, kávéház, kávézó
Nagysándor József utca 31.

Közeli városok: