Street view: Tapolca, Erkel Ferenc utca 39

Tapolca,

Street views

Keszler Aladár utca 14
Aponyi Albert utca 20-22
Fenyves utca 81-83
Ady Endre utca 22
Erkel Ferenc utca 39