Sajókápolna,

Street views

Egressy utca 2
Rákóczi Ferenc utca 16-18
Zrínyi Miklós utca 1-3
Szabadság tér 9
Egressy utca 9