Sajókápolna,

Street views

Szabadság tér 9
Egressy utca 9
Zrínyi Miklós utca 1-3
Rákóczi Ferenc utca 16-18
Egressy utca 2